سامانه فراگیر آموزش
 • 1/10
  تمدید دوره ها تا پایان آبان 1400
 • 2/10
  گواهینامه های آموزشی
 • 3/10
  ساعت های سرویس دهی سامانه یادگیری الکترونیکی
 • 4/10
  ارسال پیام در سامانه فراگیرآموزش
 • 5/10
  گواهینامه و آزمون
 • 6/10
  صدور گواهینامه ی دوره های پایان یافته
 • 7/10
  نرم افزار مورد نیاز سامانه ها آموزش کارکنان
 • 8/10
  قابل توجه همکاران محترم
 • 9/10
  دسترسی راحتر به سامانه آموزش کارکنان
 • 10/10
  فراموشی رمز

همکار گرامی 

دوره های جاری در مهرماه تا پایان آبان ماه تمدید شد.

آموزش کارکنان دانشگاه 

 

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )